Tổng số lượng truy cập
109389
Số người online
12
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ thông tin trong chẩn đoán và điều trị ở bệnh viện Bà Rịa
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Bệnh viện Bà Rịa
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Thanh
Tham gia chính

 • Bs. Nguvễn Văn Quang
 • Bs. Trần Tấn Tràm
 • Bs. Phan Thanh Hải
 • Bs. Phạm Ngọc Hoa
 • Bs. Ngô Văn Gạch
 • Bs. Lê Tấn Cường
 • CN. Nguyễn Quang Khanh
 • CN. Bùi Quan Tuấn
 • CN. Nguyễn Mộng Hải Đăng
 • CN. Nguyễn Thị Lệ Thanh
 • CN. Trần Thị Mỹ Diện    
 • KTV. Trần Văn Hùng

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 • 1. Đào tạo, huấn luyện những kiến thức căn bản về nhận và gửi hình ảnh, bệnh án để hội chẩn
 • + Đào tạo 80 nhân viên (gồm bác sĩ, KTV, ĐD)
 • + Đào tạo kiến thức cơ bản, có thực hành trên máy với Công ty VIMEC.
 • 2. Thành lập ban triển khai đề tài gồm 9 thành viện trong đó ch nhiệm đề tài là trưởng ban, 2 phó ban và các thành viên khác.
 • 3. Khảo sát kiến thức lớp học trước đào tạo và sau đào tạo.
 • 4. Khảo sát-điều tra thống kê.
 • 5. Xử lý số liệu thống kê.
 • 6. Tiến hành gởi hội chẩn qua mạng gồm 20 trường hợp bệnh khó, bệnh lạ.

Thời gian thực hiện 18 tháng (10/2002 - 4/2004)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 106 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang