Tổng số lượng truy cập
115688
Số người online
1
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nhu cầu nhân lực có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2000 và 2010 của tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Nguyễn Thị Chim Lang
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 162.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 10/1998 đến tháng 12/1999
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 83 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang