Tổng số lượng truy cập
143722
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Lễ hội dân gian của ngư dân ven biển tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đinh Văn Hạnh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 80.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 6/1999 đến 12/2000
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 86 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang