Tổng số lượng truy cập
129998
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu ứng dụng tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) để tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm trên địa bàn cấp huyện của tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Cục thống kê tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Nguyễn Ngọc Nhuận
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 64.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 6/1997 đến tháng 8/1999
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 78 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang