Tổng số lượng truy cập
115869
Số người online
131
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng chống nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu nhi tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Đoàn thanh niên tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Hồng Lĩnh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 106.070.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 7/1997 đến tháng 12/1998
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 70 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang