Tổng số lượng truy cập
134052
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu trên cơ sở khai quật di chỉ khảo cổ Bưng Thơm
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Bảo tàng tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hồ Khắc Bửu
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Kinh phí thực hiện 60.720.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 11/1996 đến tháng 11/1997
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 105 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang