Tổng số lượng truy cập
96316
Số người online
18
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite để chế tạo lô cốt cho lực lượng phòng thủ bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Nhiệt đới môi trường
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Hồng Thạch
Tham gia chính

1.  Thiếu tá, ThS. Phạm Hồng Thạch

2.  PGS, TS. Huỳnh Đại Phú

3.  Trung tá, ThS. Nguyễn Phú Bảo

4.  Thiếu tá, ThS. Lê Văn Tâm

5.  Thiếu tá, KS. Nguyễn Thị Thơm

6.  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

7.  ThS. Lê Khắc Duyên

8.   Thượng uý, ThS. Phạm Thanh Hải

9.   Trung tá, CN. Bùi Trọng Quang

10.  Thiếu tá, ThS. Trần Văn Đua 

Mục tiêu nhiệm vụ Chế tạo thành công lô cốt bằng vật liệu composite (CP) theo tỉ lệ 1:1 nhằm phục vụ cho lực lượng phòng thủ bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 1.479.388.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 18 tháng, từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 09 năm 2018
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 129 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang