Tổng số lượng truy cập
171663
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện tự nhiên , hiện trạng môi trường và khoáng sản rắn , biển nông ven bờ ( 0 – 40M nước ) nhằm sử dụng và phát triển bền vững đới duyên hải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tỷ lệ 1/200.000
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì TT ĐC Khoáng sản biển
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Đào Mạnh Tiến
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 230 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang