Tổng số lượng truy cập
367961
Số người online
18
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đề xuất giải pháp ứng phó (ĐỀ TÀI NGƯNG THỰC HIỆN THEO QĐ 150/QĐ-SKHCN NGÀY 9/9/2022)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện khoa học công nghệ và quản lý môi trường - Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm nhiệm vụ GS.TSKH Lê Huy Bá
Tham gia chính

1.      GS.TSKH Lê Huy Bá

2.      TS. Nguyễn Thanh Bình

3.      PGS.TS Trương Thanh Cảnh

4.      PGS.TS Phạm Nguyễn Kim Tuyến

5.      TS Lương Văn Việt

6.      PGS.TS Đinh Đại Gái

7.      ThS Trần Thị Quỳnh Giao

8.      ThS Phan Thị Hồng Nhung

9    ThS. NCS Võ Đình Long

Mục tiêu nhiệm vụ

- Đánh giá diễn biến và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Dự báo mức độ và khả năng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp theo kịch bản biến đổi khí hậu và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu, thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ cho công tác quản lý và phát triển bền vững nông nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 1.044,124 triệu đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 28 tháng, từ tháng 12/2018 đến tháng 04/2021
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 361 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang