Tổng số lượng truy cập
321378
Số người online
22
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng, phát triển và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Mực một nắng Côn Đảo và Cá thu một nắng Côn Đảo
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Bá Thanh và đồng chủ nhiệm PGS. TS Lê Thị Nam Giang
Tham gia chính

PGS.TS. Lê Thị Nam Giang

CN. Võ Đăng Phương Thảo

ThS. LS Nguyễn Ngọc Anh

PGS. TS Trần Thị Thuỳ Dương

ThS. Trương Hoàng Duy

CN. Nguyễn Thị Hồng Vân

ThS. Lê Văn Nhất Hoài

ThS. Nguyễn Thị Hương

ThS. Nguyễn Thị Hạnh Lê

TS. Đàm Sao Mai

ThS. Lê Nhất Tâm

CN. Huỳnh Thanh Thịnh

                CN. Cao Thu Thuỳ

                ThS. Dương Văn Trường
Mục tiêu nhiệm vụ
Nghiên cứu lý luận và các quy định của pháp luật, các điều kiện thực tiễn tại Côn Đảo nhằm xây dựng, quản lý và phát triển thành công nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo” của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần thực hiện Đề án“Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải đoạn 2014 - 2020“ theo Quyết định 2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sử dụng hệ thống quyền sở hữu trí tuệ như một công cụ đắc lực phục vụ cho việc phát triển của các sản phẩm là đặc sản địa phương nói riêng, phát triển kinh tế, xã hội nói chung. Xây dựng sản phẩm “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo” thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 1.130.658.400 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”

- Xác định chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến hiện trạng đánh bắt, sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm mực một nắng, cá thu một nắng của Côn Đảo

- Điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về nhu cầu tham gia sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”

- Xác định tiêu chí chứng nhận cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”

- Điều kiện về chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”

- Xây dựng hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận cho nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”

- Xây dựng hệ thống các văn bản phục vụ cho việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo” và Quy trình kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”

- Tổ chức Tập huấn về triển khai mô hình tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”

- Tổ chức Tập huấn về Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên hàng hóa/bao bì sản phẩm, chuẩn hóa quy trình sản xuất mực một nắng, cá thu một nắng và giới thiệu các công nghệ tiên tiến trong bảo quản chất lượng sản phẩm

3. Quảng bá và xúc tiến thương mại cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”

- Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”

- Áp dụng thí điểm mô hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo

- Lễ công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo”

Thời gian thực hiện 20 tháng, từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2017
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 255 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang