Tổng số lượng truy cập
361456
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Dự án thí điểm ứng dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và phòng chống sét tại bãi biển thành phố Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Xuân Anh
Tham gia chính
TS. Nguyễn Xuân Anh
ThS. Phạm Ngọc Vũ
ThS. Lê Thị Quỳnh Trang
ThS. Cao Phước Lộc
ThS. Mai Xuân Giang
CN. Nguyễn Minh Tuấn
TS. Nguyễn Văn Hiệp
ThS. Hoàng Hải Sơn
TS. Phạm Xuân Thành
ThS. Phạm Lê Khương
Mục tiêu nhiệm vụ

- Thiết lập hệ thống cảnh báo sét sớm cho khu vực bãi biển thành phố Vũng Tàu. Đề xuất được mô hình cảnh báo sét sớm phù hợp cho địa phương. Thử nghiệm ứng dụng và đánh giá.

- Các giải pháp phòng chống sét hiệu quả cho khu vực bãi biển thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 2.429.501.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

-      Đã thiết lập được mạng trạm quan trắc định vị và cảnh báo sét sớm gồm 4 trạm ở TP Vũng Tàu. Các trạm đã quan trắc được các thông số hoạt động dông, bao gồm cường độ điện trường, vị trí sét đánh theo thời gian thực, đảm bảo mục tiêu đề ra.

-      Xây dựng được quy trình cảnh báo sét cho khu vực bãi sau, TP Vũng Tàu với 3 mức độ trạng thái cảnh báo bao gồm: mức độ 1: dông tại trạm 0- 8km, báo động nguy hiểm (alarm mode); mức độ 2: Dông gần 8-16km, cảnh báo nguy hiểm (warning mode); và mức độ 3: dông xa, cần thận trọng, khoảng cách từ 16- 32km (caution mode). Các thử nghiệm cho thấy có thể ứng dụng trên thực tế.

-      Đã xây dựng 10 mô hình chống sét cho bãi sau TP Vũng Tàu sử dụng các công nghệ mới nhất về lĩnh vực chống sét, dựa trên đo đạc điện trở suất của đất tại 10 khu vực và các thông số môi trường, đánh giá rủi ro do sét gây nên. Các mô hình có thể nhân rộng cho các khu du lịch.

-      Đã khảo sát công tác phòng chống sét tại TP Vũng tàu tại một số địa điểm. Kết quả cho thấy, hệ thống chống sét đánh thẳng ở các công trình nhiều nơi chưa được lắp đặt, có một số nơi sử dụng kim thu sét phát xạ sớm không hiệu quả và nguy hiểm; các đơn vị còn chủ quan trong công tác phòng chống sét; người dân còn thiếu kiến thức về phòng chống sét.

-      Đã thực hiện các công tác tuyên truyền về phòng chống sét cho người dân bao gồm tổ chức các hội thảo, phát tờ rơi, lập bảng tuyên truyền về phòng chống sét cho  người dân, cán bộ quản lý.   

Thời gian thực hiện 36 tháng, từ tháng 08/2018 đến tháng 08/2021
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 301 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang