Tổng số lượng truy cập
101931
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển để bảo vệ bờ sông, bờ biển tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Hoàng Đức Thảo
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 6.996.357.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 21 tháng, từ tháng 08/2018 đến tháng 05/2020
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 18 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang