Tổng số lượng truy cập
361472
Số người online
15
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Dự án sản xuất thử nghiệm Thí điểm ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy/dòng RIP tại khu vực Bãi Sau thành phố Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam - Hà Lan
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS. TS. Mai Văn Công
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ Thử nghiệm triển khai hệ thống giám sát, phát hiện cảnh báo sớm ao xoáy/dòng Rip tại một khu vực bãi biển Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu; từ đó đánh giá hiệu quả, sự phù hợp và lập kế hoạch triển khai toàn diện ứng dụng công nghệ cảnh báo ao xoáy RIP-FEWS cho toàn bộ khu vực Bãi Sau.
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 2.078.951.912 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2020
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 257 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang