Tổng số lượng truy cập
109385
Số người online
31
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu phục chế y phục truyền thống người Châu Ro ở Bà Rịa – Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì LHH KHKT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Tấn Vĩnh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 89 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang