Tổng số lượng truy cập
368958
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. La Mai Thi Gia
Tham gia chính

1.      TS. La Mai Thi Gia

2.      ThS. Lê Văn Dũng

3.      TS. Phan Xuân Viện

4.      ThS. Lê Thị Thanh Vy

5.      TS. Nguyễn Thị Quốc Minh

6.      PGS. Chu Xuân Diên

7.      CN. Nguyễn Ngọc Quang

8.      CN. Nguyễn Thị Tâm 

Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu chung: Sưu tầm, chỉnh lý, phân loại, hệ thống hóa và giới thiệu diện mạo, đặc điểm đặc trưng về nội dung và nghệ thuật Văn học dân gian người Việt ở tỉnh BR – VT

Mục tiêu cụ thể:

- Thu thập, lưu giữ, in ấn để bảo tồn trữ lượng văn học dân gian, các hình thức diễn xướng dân gian thông qua văn học hiện đang còn được lưu giữ trong trí nhớ của người dân, đang được sử dụng thông qua truyền miệng và các sinh hoạt cộng đồng… Khẩn trương thực hiện sưu tầm để tránh mai một ngày càng nhiều trong xã hội hiện đại như hiện nay.

- Phân tích và đánh giá thực trạng trữ lượng văn học dân gian tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vốn có truyền thống văn hóa lâu đời, cho đến nay đã, đang và sẽ thể hiện hiệu quả trong việc bảo tồn và phát huy kho tàng văn học dân gian đặc sắc của địa phương trong bối cảnh chung của các tỉnh Đông Nam bộ và của cả nước.

- Nghiên cứu, đánh giá các giá trị văn học dân gian Bà Rịa-Vũng Tàu để biên soạn thành bản thảo công trình xuất bản nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quát về diện mạo đặc trưng của tất cả các thể loại văn học dân gian ở địa phương.

- Đề xuất sử dụng qua chọn lọc những tác phẩm văn học dân gian đặc sắc của địa phương trong việc giảng dạy ở các cấp học phổ thông tỉnh nhà làm phần tài liệu tham khảo và bài tập khảo sát-phân tích của các tiết học môn văn học dân gian Việt Nam. Đề xuất ứng dụng trữ lượng văn học dân gian địa phương qua các hoạt động du lịch, tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Kinh phí thực hiện 1.326,563 triệu đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 28 tháng, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 202 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang