Tổng số lượng truy cập
170402
Số người online
8
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình Thu gom và xử lý chất thải tại cộng đồng dân cư ấp Hải tân – xã Phước Hải huyện Long Đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Kim Thanh
Tham gia chính
KS. Trần Duy Tâm Thanh
KS. Trịnh Thanh Hung
CN. Vũ Huy Giáp
CN. Hứa Minh Châu
CN. Nguyễn Văn Hùng 
Mục tiêu nhiệm vụ Xây dựng một mô hình thích hợp hướng đến việc quy tập thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải từ phân người và động vật nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường hướng đến phát triển du lịch góp phần tạo nên lợi ích kinh tế xã hội cho tỉnh nhà.
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 208.275.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

-   Công tác thu gom và vận chuyến chất thải rắn sinh hoạt:

Thiết lập được quy trình thu gom và vận chuyến chất thải rắn sinh hoạt tại ấp Hai Tân;

Hỗ trợ 02 xe ba gác, 473 thùng chứa rác gia đình l0 lít, 08 thùng chứa rác 2401ít, 08 thùng 30lít;

Góp phần giảm thiểu lượng rác sinh hoạt tại ấp, làm sạch đẹp môi trường địa phương

-   Công tác triển khai xây dựng bế tự hoại hợp vệ sinh:

Hỗ trợ 55 hố xí hợp vệ sinh cho 55 hộ dân trên địa bàn ấp có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

-   Công tác tuyên truyền – huấn luyện:

Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về các chủ đề môi trường, rác thải và các biện pháp thu gom rác cho các hộ gia đình và các em học sinh tại trường PTCS Phước Hải nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác môi trường. Cụ th:

+ 01 buổi hội thảo với chủ đề: Rác thải - chất thải và các giải pháp xử lý với hơn 30 người tham dự cho 100 lượt người tham gia.

+ 02 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về rác thải vá các biện pháp thu gom cho 100 lượt người tham gia.

+ 02 lớp tập huấn hướng dẫn về khái niệm môi trường, các văn bản pháp luật về môi trường, và các biện pháp bảo vệ môi trường cho 100 lượt người tham gia.

+ 01 buổi hội thảo chuyên đề khoa học môi trường và các vấn đề môi trường tại địa phương với 800 em học sinh trường phố thông cơ sở Phước Hải tham dự.

Phát 1.000 tờ bướm tin có nội dung hướng dẫn người dẫn thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn Xã

Lắp đặt 01 tấm Pano tuyên truyền về việc thực hiện vệ sinh môi trường Phát động chiến dịch làm sạch môi trường nhân ngày Môi trường Thế giới 5/6/2003 với sự tham gia của 100 người

T chức biểu dương khen thưởng các cá nhân tập thế xuất sắc trong phong trào làm sạch môi trường địa phương vào ngày 26/8/2003.

Xây dựng quy chế vệ sinh môi trường tại ấp:

Đã hoàn thành 01 quy chế vệ sinh môi trường và được các ban, ngành, đoàn thề trong xã, bà con nhân dân trong ấp thông qua (đã được ủy ban nhân dân xã Phước Hải thông qua và ký quyết định ban hành số: 123 QĐ-UB ngày 11 8/2003)

Thời gian thực hiện 12 tháng (8/2002 - 8/2003)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 237 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang