Tổng số lượng truy cập
339218
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch ban đêm phục vụ cho khách du lịch tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Nghiên cứu Chiến lược
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Lê Cao Thanh
Tham gia chính

TS. Lê Cao Thanh

Ths. Nguyễn Duy Tâm

Ths.Phạm Minh Tiến

ThS. Lê Công Hải

Ths. Nguyễn Thanh Lâm

KTS. Nguyễn Đức Lập

TS. Hà Kiên Tân

TS. Nguyễn Văn Ít

ThS. Đinh Văn Đức

PGS. Nguyễn Quốc Tế
Mục tiêu nhiệm vụ
Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm, mô hình du lịch ban đêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao sự hài lòng cho du khách và cải thiện chất lượng, phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 1.948,997 triệu đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 28 tháng (từ 9/2023 đến 12/2025)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 36 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang