Tổng số lượng truy cập
109405
Số người online
10
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 tại văn phòng Thị Uỷ Thị Xã Bà Riạ
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Thị uỷ BR
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Đẳng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 95 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang