Tổng số lượng truy cập
170417
Số người online
13
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp phát triển chăn nuôi dê lai bách thảo dưới tán rừng sao tại thôn Xuân Trường xã Sơn Bình
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phòng Nông nghiệp Châu Đức
Chủ nhiệm nhiệm vụ Thân Xuân Động
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 227 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang