Tổng số lượng truy cập
170425
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Ưùng dụng mô hình năng suất xanh tại cộng đồng dân cư xã Láng Lớn huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 243 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang