Tổng số lượng truy cập
269558
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Khảo sát đánh giá hiện trạng trang bị cơ điện trong nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Định hướng phát trlển 2010 (có tính đến 2015)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì TT Cơ điện Nông nghiệp và ngành nghề Nông thôn
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Phạm Văn Lang
Tham gia chính

  • Phạm Hồng Hà
  • Nguyễn Thế Động
  • Lương Văn Yên
  • Nguyễn Sỹ Hiệt
  • Bùi Thị Thanh Vân

Mục tiêu nhiệm vụ

  • - Đã tổng hợp đầy đủ thực trạng đầu tư, trang bị cơ điện nông nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian qua, phân tích rõ yếu tố tác động của cơ giới hoá trong quá trình sản xuất, nêu rõ mức độ cống hiến của yếu tố cơ giới hoá, để trên cơ sở đó các ngành liên quan đủ luận cứ kiến nghị UBND Tỉnh tăng cường đầu tư năng lượng, máy móc thiết bị nhằm thực hiện cơ giới hoá cho các Vùng trong Tỉnh.
  • - Đã xây dựng được một chương trình phát triển (theo tiến độ, bước đi, trọng điểm) nguồn vốn cần đầu tư, dự báo kết quả sẽ đạt được trong cả chặng đường CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • - Đã đề xuất, kiến nghị một số mô hình ứng dụng TBKT trong lĩnh vực cơ giới hoá nông nghiệp, thực hiện các khâu: trước, trong và sau thu hoạch mà Bà Rịa - Vũng Tàu có điều kiện ứng dụng vài ba năm tới. 

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 230.038.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 23 tháng (1/2004 - 12/2005)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 285 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang