Tổng số lượng truy cập
204113
Số người online
6
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể giải quyết ô nhiễm môi trường khu vực kênh Bến Đình và phương 5,6 Vũng Tàu ( CN. TS Nguyễn Trung Việt )
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì ĐH Văn Lang
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Trung Việt
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 265 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang