Tổng số lượng truy cập
123599
Số người online
10
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường và sử dụng bản đồ điện tử phục vụ quản lý môi trường
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện KT Nhiệt đới và BVMT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Quốc Bình
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 116 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang