Tổng số lượng truy cập
269524
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2000 tại VP sở KH&CN tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở KHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trương Thành Công
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 292 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang