Tổng số lượng truy cập
170386
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2000 tại VP sở công nghiệp tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở CN
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đặng Hữu Khánh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 216 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang