Tổng số lượng truy cập
133515
Số người online
44
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Một số giải pháp xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì ĐH Thương mại HN
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Bách Khoa
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 192 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang