Tổng số lượng truy cập
147689
Số người online
12
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu điều tra bổ sung, xây dựng mô hình nước dưới đất phục vụ khai thác bền vững khu vực Phú Mỹ - Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì LĐĐCTV ĐC Công trình Miền Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Ngô Đức Chân
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 124 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang