Tổng số lượng truy cập
204111
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đánh gía hiệu qủa đầu tư, xây dựng bảng I-O và áp dụng TSA ngành du lịch tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện NC kinh tế phát triển
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hồ Đức Hùng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 268 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang