Tổng số lượng truy cập
133539
Số người online
58
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu hoàn thiện một số mô hình nông nghiệp tổng hợp phù hợp với xã Long Tân, Long Đất, tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trường ĐH Nông Lâm
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Bùi Xuân An
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 196 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang