Tổng số lượng truy cập
269522
Số người online
1
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng qui trình và mô hình nuôi tôm sú công nghiệp đạt hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm tại tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì TT Khuyến ngư
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Phạm Văn Tình
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 282 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang