Tổng số lượng truy cập
109266
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu thực trạng người khuyết tật để phục vụ cho chương trình phục hồi chức năng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Công chức y tế BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trương Thanh
Tham gia chính BS. Trần Thị Thu Hằng
BS. Đào Thị Hương Thuỷ
CN. Vũ Thị Nhung
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 132.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Qua nghiên cứu thực trạng người khuyết tật tại 4 xã Tóc tiên , Phú mỹ , Châu pha, Sông xoài của huyện Tân thành tinh Bà rịa - Vũng tàu gồm 29.141người. Kết qủa như sau:

Tỷ lệ người khuyết tật là 6,15%

Tỷ lệ người khuyết tật cần phục hồi chức năng là 46,21%

Tỷ lệ người khuyết tật phân loại theo 8 nhóm là :

-       Nhóm khó khăn về nhìn là 44,48% .

-       Nhóm khó khăn về vận động là 32,98%

-       Nhóm khó khăn về học 4,41%

-       Nhóm khó khăn về nghe nói là 3,63% .

-       Nhóm có hành vi xa lạ là 1,79%

-       Nhóm động kinh là 0,67% .

-       Nhóm cảm giác 0,67%.

-       Khác là 11,72%.

Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2005
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 98 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang