Tổng số lượng truy cập
204070
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nâng cao hiệu quả sản xuất cà phê (Coffee canephora) huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Nghiên cứu CĂQ miền Đông Nam Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Bùi Xuân Khôi
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng các mô hình xen canh trồng vườn cà phê với cây trồng có giá trị cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng và thu nhập trên đất trồng cà phê huyện Châu Đức; đa dạng h sản phẩm thu hoạch giảm lệ thuộc vào giá phê.

- Nâng cao kỹ năng và nhận thức cho nhà vườn cà phê trong việc nâng cao trình độ thâm canh thông qua tập hun, hội thảo và tham quan mô hình trình din. Nâng cao nhận thức về nh cạnh tranh nông sản hàng hóa hướng tới sản xuất nông sản rẻ và sạch hơn.

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 223.265.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 24 tháng, từ 8/2003 đến 8/2005
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 254 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang