Tổng số lượng truy cập
109274
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra dịch tễ bệnh đái tháo đường tại tỉnh BR – VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì TT Y tế dự phòng BR -VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Tiêu Văn Linh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 104 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang