Tổng số lượng truy cập
170398
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu một số biện pháp để giải quyết nguồn thức ăn cho đàn bò ở tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì TT Khuyến nông
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Tiến Bảy
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 224 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang