Tổng số lượng truy cập
171699
Số người online
21
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Áp dụng hệ thống chuồng điều chỉnh nhiệt trong chăn nuôi gà tại Xí nghiệp chăn nuôi gà Phước Cơ, tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Trần Thị Ngọc Hà - KS. Bùi Đức Hiền
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ - Ổn định nhiệt độ trong chuồng nuôi đạt từ 26-28 độ C, nâng cao khả năng sản xuất con giống, nâng cao tỷ lệ đẻ, tăng mật độ chuồng nuôi.
- Góp phần làm giảm gía thành sản phẩm. Giảm khả năng lây nhiễm bệnh
- Tăng tỷ lệ đẻ từ 73% đến 78%
- Tăng tỷ lệ gà con trên 1 mái từ 110 con/mái lên 125 con/mái
- Tăng mật độ chuồng nuôi:
+ Gà bố mẹ: 3 con/m2 lên 5.5 con/m2
+ Gà đẻ thương phẩm: từ 5 con/m2 lên 7.5 con/m2.
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 370.660.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 12/2003 đến tháng 11/2005
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 219 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang