Tổng số lượng truy cập
269552
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra hiện trạng và xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi Hàu tại khu vực Sông Chà Và, tỉnh BR-VT.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Khuyến ngư tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Ngô Anh Tuấn; KS. Nguyễn Đăng Nhân
Tham gia chính

  • KS. Nguyễn Đình Trung
  • KS. Đinh Văn Khương
  • KS. Bùi Bá Trung
  • KS. Vũ Trọng Đại
  • KS. Hồ Sỹ Lam
  • KS. Đoàn Văn Nam

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 213.083.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

  • Về mặt khoa học: đề tài đã cung cấp các thông tin về đặc điểm sinh học của hầu Crassostrea belcheri Sowerby, 1871; các yếu tố thuỷ lý, thuỷ hoá, thuỷ sinh - cơ sở thức ăn tự nhiên làm cơ sở khoa học cho việc sản xuất giống và nuôi thương phẩm hàu ở vùng sông Chà Và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • Về mặt thực tiễn: các kết quả thành công bước đầu về thử nghiệm nuôi hàu Crassostrea belcheri làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình nuôi thương phẩm hàu và định hướng phát triển nuôi hàu ô vùng sông Chà Và tính Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thời gian thực hiện 30 tháng (12/2004 - 7/2007)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 311 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang