Tổng số lượng truy cập
269530
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Triển khai mô hình chăn nuôi Dê tại một số xã ở tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phòng NN Châu Đức
Chủ nhiệm nhiệm vụ Thân Xuân Động
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 290 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang