Tổng số lượng truy cập
114093
Số người online
15
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu, biên soạn từ điển Việt - Châu Ro
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Tấn Vĩnh
Tham gia chính

 • GS Cao Xuân Hạo
 • PGS TS Đinh Lê Thư
 • TS Nguyễn Kiên Trường
 • Tiến sĩ Nguyễn Văn Huệ
 • Điểu Lăng
 • Điểu Sao
 • Điểu Văn Nhậu
 • Lâm Văn Nghê
 • Điểu Đặng
 • Nhu Siol
 • Trà Văn Nu
 • Võ Văn Thường
 • Điểu Thời
 • Lý Thới
 • Dương Văn Đẩu
 • Đào Văn
 • Điểu Thị Phương
 • Hoàng Thị Hậu 

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 152.000.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 • Đề tài nêu lên sự khẩn thiết của việc phải biên soạn từ điển Việt - Châu Ro là do phần đông cộng đồng Châu Ro ở Việt Nam đã không còn nói được tiếng MẸ ĐẺ, Như vậy, việc biên soạn từ điển Việt - Châu Ro là nhằm:
 • + Bảo vệ, gìn giữ vốn văn hóa tiếng nói của cộng đồng Châu Ro ở Việt Nam.
 • + Phục vụ cho việc dạy và học theo chương trình song ngữ (tiếng Việt và tiếng Châu Ro) ở bậc tiểu học và Trung học cơ sở, hoặc các trường Dân tộc nội trú tại các vùng có người Châu Ro định cư.
 • + Từ điển Viêt - Châu Ro vừa là công cụ vừa là phương tiện để thực hiện các chương trình, dự án văn hóa - văn học như chương trình phát thanh truyền hình bằng tiếng Châu Ro; sưu tầm, dịch thuật, in n, phổ biến văn hóa truyền thông Châu Ro bằng hai thứ tiếng (Việt - Châu Ro); dịch các văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nước phổ biến rộng rãi vào cộng đồng Châu Ro.
 • + Từ điển Việt - Châu Ro cung cấp tư liệu cho các nhà khoa học (ngôn ngữ và dân tộc học) hoặc những ai quan tâm tìm hiểu và học tiếng Châu Ro như các cán bộ người ngoài Châu Ro đang sống và làm việc tại các vùng Châu Ro, hay cho những người Châu Ro đang học tiếng phổ thông (tiếng Việt).
 • - Đã xác lập thành công hệ thống ngữ âm tiếng Châu Ro.

Thời gian thực hiện 36 tháng (29/6/2005 - 26/12/2007)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 120 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang