Tổng số lượng truy cập
147671
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nhân rộng mô hình năng suất xanh nhằm cải thiện môi trường của dân cư xã Phước Hải, Đất Đỏ, tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Kim Thanh
Tham gia chính Ông Trần Duy Tâm Thanh 
Ông Nguyễn Văn Hùng
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 225.960.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Dự án sau khi triển khai đã thu được kết quả như sau:

- Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: Quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt đã gần như đạt trên 85% đến các hộ gia đình tại xã, dự án hỗ trợ 10 xe đẩy tay, 28 thùng chứa rác loại 240 lít góp phần vào quy trình thu gom và giảm thiểu lượng rác trên địa bàn tiến tới môi trường sạch đẹp trên địa bàn xã Phước Hải.

- Xây dựng được 57 h xí hợp vệ sinh cho 57 hộ gia đình trên địa bàn xã, nâng số hộ có hố xí hợp vệ sinh lên trên 90% so với mục tiêu ban đầu là trên 80%.

- Công tác tuyên truyền - giáo dục: Dự án đã mở được 07 lớp tập huấn trên địa bàn 07 ấp, tổ chức các buổi hội thảo với chuyên đề về môi trường, rác thải và thu gom rác thải hộ gia đình, chất thải tồn lưu cho các ban ngành, đoàn thể, người dân của xã nhm nâng cao ý thức của người dân trong công tác vệ sinh môi trường tại địa phương.

- Phát 2.000 tờ rơi với nội dung hướng đẫn người dân thực hiện biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh tại địa bàn xã.

- Phát động chiến dịch thu gom rác tồn lưu làm sạch môi trường vào ngày 10 tháng 9 năm 2005 với khoảng 400 người tham gia bao gồm: Ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, tầng lớp học sinh, các hộ dân…

Thời gian thực hiện 18 tháng, từ tháng 06/2004 đến tháng 11/2005
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 122 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang