Tổng số lượng truy cập
109390
Số người online
13
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nhân rộng mô hình năng suất xanh tại cộng đồng dân cư xã Tóc Tiên, Tân Thành, BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Hùng
Tham gia chính

 • Nguyễn Văn Hùng
 • Thân Xuân Động
 • Dương Minh Thạnh

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 430.685.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 • Dự án sau khi triển khai đã thu được kêt quả như sau:
 • - Kết quả đào tạo tập huấn:
 • + 01 lớp tập huấn mô hình bò lai sind và kỹ thuật trồng cỏ với 62 người tham dự.
 • + 01 lớp về môi trường, túi biogas, hố ủ phân compost với 52 người tham dự.
 • + 01 đợt đưa hộ dân đi học hỏi kinh nghiệm mô hình NSX tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.
 • - 1.000 tờ rơi về các vấn đề bảo vệ môi trường, ...
 • - Hỗ trợ 07 hộ dân đầu tư mô hình bò lai sind.
 • - Hỗ trợ 10 hộ dân xây dựng mô hình túi ủ khí biogas.
 • - Hỗ trợ 15 hộ dân xây dựng mô hình hố ủ phân compost.
 • - Hỗ trợ 10 hộ dân xây dựng mô hình hố xí tự hoại hợp vệ sinh.

Thời gian thực hiện 30 tháng (6/2005 - 12/2007)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 116 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang