Tổng số lượng truy cập
109386
Số người online
31
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra đánh giá tiềm lực KH&CN - phần đội ngũ cán bộ KH&CN - Đề xuất giải pháp phát huy và phát triển
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì LHH KHKT
Chủ nhiệm nhiệm vụ GS.TSKH Ngô Văn Lược
Tham gia chính Nguyễn Kim Trường
Đỗ Thanh Phong
Nguyễn Thế Kháng
TS. Nguyễn Hoàng Nhượng
Trần Duy Thanh Tâm
Nguyễn Bích Thương Thương
Nguyễn Thu Hoài
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt) - Đã điều tra theo mẫu trên 9000 phiếu (trên 1200 phiếu đơn vị, 351 phiếu SĐH, 7898 phiếu ĐH...)
- Theo kết quả điều tra, năm 2006, tỉnh BR-VT có:
    + 16689 người có trình độ từ Đại học trở lên
    + 351 người trình độ sau Đại học (71 Tiến sỹ, 187 Thạc sỹ, 93 Chuyên khoa cấp I, II) kèm theo danh sách cụ thể.
- Đã xây dựng CSDL đội ngũ KHCN tỉnh BR-VT trên cơ sở 1 chương trình máy tính của đề tài.
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài, trong đó có đánh giá số lượng, chất lượng đội ngũ KHCn tỉnh và đề xuất 8 giải pháp phát huy và phát triển (kèm đĩa CD).
- Có 2 bài báo cáo gửi đăng tạp chí Thông tin KHCN tỉnh.
Thời gian thực hiện 18 tháng (10/2005 - 4/2007)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 105 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang