Tổng số lượng truy cập
147667
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu hoạt động giông sét và đề xuất các giải pháp phòng chống sét ở tỉnh BR-VT ( Giai đoạn 1 : huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ).
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện vật lý địa cầu
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Xuân Anh
Tham gia chính - Trần Duy Tâm Thanh
- Lê Việt Huy
- Hoàng Hải Sơn
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 377.600.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Trong khuôn khổ đề tài đã thực hiện các công việc như sau:

1. Tiến hành nghiên cứu đánh giá quy luật hoạt động và phân bố dông sét tạ huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ thuộc BRVT. Kết quả cho thấy Xuyên Mộc Đất Đỏ là nơi có mật độ hoạt động sét trung bình đặc trưng cho khu vực nhiệt đới (6,5 -9,0 lần / lkm2 / năm). Cơ chế dông ở đây đặc trưng bởi các quá trình dông nhiệt và dông hệ thống. Biến trình năm có hai cực đại Vĩ tháng V và tháne IX-X, cc tiểu chính vào mùa đông và cưc tiểu phụ vào tháng VII-VIII.

2. Đề xuất các giải pháp phòng chống nhằm giảm nhẹ hậu quả thiên tai do dông sét gây ra tại khu vực nghiên cứu.Trong đ tài này đã tiến hành khảo sát thiết kế, thi công 4 mô hình chống sét tại các xã Hòa Hưng (Xuyên Mộc) Long Tân và Phước Hải (Đt Đỏ). Các mô hình này dựa trên những kiến thức mới nhất về phòng chống sét hiện nay.

3. Trong khuôn kh đề tài đã thực hiện tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức của người dân v dông sét và các biện pháp phòng tránh; xây dựng bản hướng dẫn chống sét an toàn cho con người.

Thời gian thực hiện từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2006
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 123 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang