Tổng số lượng truy cập
147666
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu các đặc trưng thủy văn, động lực học & nhiễm bẩn khu vực cửa sông Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đề xuất biện pháp quản lý và bảo vệ
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phân viện vật lý TP. HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trương Đình Hiển
Tham gia chính TS. Bùi Quốc Nghĩa
ThS. Trần Văn Sâm
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 440.000.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Các kết quả nghiên cứu đã dẫn ra các quy luật đặc trưng về khí tượng, thủy văn, động lực học, dòng chảy, lưu lượng dịch chuyển nước, lưu lượng dịch chuyển phù sa qua mặt cắt cầu Cây Khế và tiền cảng sông Dinh, cũng như các yếu tố hóa học tại các khu vực này. Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra các quy luật bồi tụ và xói lở cùng các biến đổi theo mùa của địa hình lòng sông Dinh. Đồng thời cũng nêu được hiện trạng nhiễm bẩn dầu và hữu cơ tại các khu vực chủ yếu là cầu Cây Khế, Rạch Bà và Tiền cảng sông Dinh.

Trên cơ sở các quy luật đặc trưng đã đưa ra các đề xuất về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ luồng lạch, khai thác hợp lý khu vực và xây dựng cơ sở hạ tầng

Thời gian thực hiện 20 tháng (4/2002 - 11/2003)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 136 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang