Tổng số lượng truy cập
109367
Số người online
13
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Khảo sát nghề truyền thống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề xuất giải pháp và dự án khôi phục, phát triển phục vụ CNH-HĐH
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì CC HTX&PTNT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Xuân Ruệ
Tham gia chính

  • Nguyễn Anh Quốc
  • Trần Tuyết Lan
  • Lê Thống Phát
  • Hoàng Văn Trình
  • TS. Đinh CôngTiến
  • ThS. NGuyễn Thế Phong

Mục tiêu nhiệm vụ


Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 244.000.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt) + Nghiên cứu đề xuất các khung hình chính sách thực tiễn, bao gồm cả tổng hợp và các chiến lược thực hiện nhằm phát triển làng nghề, ngành nghề thủ công truyền thống.
+ Đề xuất 15 giải pháp nhằm phục vụ cho phát triển ngành nghề của tnh BR-VT.
+ Thực hiện 5 mô hình thí điểm gồm các nghề: rượu, bánh tráng, bún, lưới và sò ốc.
+ Nghiên cứu 10 ngành nghề gồm: rượu, bún, bánh tráng, mây tre đan, lưới, đúc đông, chế tác đá, sò ốc, sơn mài và nấm.
+ Xác định những nghề truyền thống có tiềm năng phát triển trên địa bàn tỉnh là: rượu, bún, bánh tráng, mây tre đan, sò c, nấm và chế tác đá. Nghề đúc đồng, sơn mài và dệt lưới là ngh cần có chính sách bảo tồn.
Thời gian thực hiện 18 tháng (30/9/2005 - 1/2007)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 107 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang