Tổng số lượng truy cập
147674
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đánh gía hiệu quả công trình thí điểm “ Xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ Stabiplage® tại vùng Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty CP NCPT KHCN INOVA
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Bùi Quốc Nghĩa
Tham gia chính

  • KS. Nguyễn Thị Hương Lan
  • KS. Võ Nguyên Hợp
  • KS. Hà Thanh Hải
  • KS. Trần Thoại Chương
  • CN. Nguyễn Lê Hoàng
  • CN. Nguyễn Mạnh Cường

Mục tiêu nhiệm vụ


Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 255.830.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
  • Kết quả đo đạc diễn biến địa hình - địa mạo khu vực nghiên cứu cho thấy: sau 1 năm đi vào hoạt động các công trình Stabiplage® đã mang lại hiệu quả rất quan trọng là hạn chế cơ bản các hoạt động xói lở bờ biển trong vùng bảo vệ của các công trình - đạt được mục tiêu mà Dự án thí đim đã đặt ra. Đồng thời các công trình đã tạo nên một phần bãi biển có cảnh quan đẹp gần gũi với tự nhiên, đáp ứng được các mục tiêu khai thác tổng hợp vùng ven bờ một cách bền vững, đặc biệt đáp ứng được các yêu cầu cao của ngành du lịch. Cơ chế tích tụ - dao động mùa ca địa hình bãi biển trong khu vực bảo vệ của các công trình Stabiplage® đã hoạt động hiệu quả. Địa hình bãi biển đang được cải tạo theo hướng khôi phục profile tự nhiên. Trên tổng thể các công trình Stabiplage® thu giữ cát - tái tạo profile bãi biển tự nhiên với lượng cát bồi - xói khoảng 30 ngàn m3/năm. Ảnh hưởng bất lợi do các công trình Stabiplage® đến vùng phụ cận không lớn. Các diễn biến xói lở ở vùng hạ lưu công trình có nguyên nhân là hiện tượng xâm thực tự nhiên trên toàn vùng nghiên cứu.
  • Có đủ các cơ sở khoa học cần thiết chứng minh các công trình Stabiplage® đã mang lại hiệu quả đối với việc chống xói lở, bảo vệ bờ biển tại khu vực bờ biển phía Nam cửa Lộc An. Ngoài ra kết quả hiệu quả cao của việc ứng dụng công nghệ chống cát bay, tái tạo các giồng cát tự nhiên tại đây.
  • Đề tài cũng đưa ra các kiến nghị như định hướng nghiên cứu và ứng dụng nhóm các giải pháp “công nghệ mềm” nhằm chủ động giải quyết vấn đề xói lở - xâm thực, cải tạo cảnh quan bãi biển góp phần thực hiện chiến lược khai thác tổng hợp vùng ven bờ một cách bền vững, cũng như nghiên cứu sâu hơn về các hiện tượng xâm thực - xói lở bờ biển và ao xoáy vùng ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nghiên cứu ứng dụng công nghệ Ganivelles tại Việt Nam.
Thời gian thực hiện 15 tháng (6/2005 - 8/2006)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 141 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang