Tổng số lượng truy cập
147680
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu nguyên nhân và cơ chế hình thành ao xoáy khu vực bãi Sau và đề xuất giải pháp xử lý ao xoáy góp phần phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Inova
Chủ nhiệm nhiệm vụ Bùi Quốc Nghĩa
Tham gia chính

  • KS. Nguyễn Thị Hương Lan
  • KS. Võ Nguyên Hợp
  • KS. Hà Thanh Hải
  • KS. Trần Thoại Chương
  • ThS. Nguyễn Công Khanh
  • CN. Nguyễn Lê Hoàng
  • CN. Nguyễn Mạnh Cường

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 295.000.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

  • - Các ao xoáy là hiện tượng tự nhiên trên các bãi biến tnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhất là tại bãi Sau và gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch Vũng Tàu. Tuy nhiên cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu trong nước cũng như giải pháp công trình cụ thể khắc phục hiện tượng này. Đề tài có mục tiêu nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp công nghệ xử lý các ao xoáy một cách hiệu quả, bền vững và kinh tế.
  • - Kết quả khảo sát, thu thập các tài liệu tự nhiên và ao xoáy trên bãi biển bãi Sau cho phép đánh giá hiện trạng ao xoáy một cách định tính và định lượng với những thông số cụ thể xác định nguyên nhân hình thành và hoạt động của các ao xoáy và cơ chế hoạt động của các ao xoáy. Đã xác định nhu cầu khắc phục hiện tượng ao xoáy và mục tiêu cần đạt được. Trên cơ sở đó, cùng các ứng dụng các thành tựu trong lĩnh vực công trình ven bờ, đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể xử lý ao xoáy bãi Sau như tổ hợp nhiều giải pháp công trình thực hiện trong nhiều giai đoạn theo một kế hoạch dài hạn. Đề tài đã nghiên cứu đưa ra dự án thí điểm xử lý ao xoáy trên 1 km bãi biển bằng 3 công trình đê giảm sóng đặt chìm dưới nước và song song với đường bờ biển
  • - Đề tài đã đưa ra các kiến nghị cụ thể về nghiên cứu hiện tượng ao xoáy và những bước đi ban đầu nhằm hạn chế và khắc phục hiện tượng ao xoáy. Đề tài cũng kiến nghị thực hiện nghiên cứu khả thi dự án thí điểm xử lý ao xoáy trên 1 km bãi biển bãi Sau như một trong những bước đi ban đầu tiến đến xử lý các ao xoáy tại đây phục vụ phát triển du lịch tại địa phương một cách bền vững.

Thời gian thực hiện 15 tháng (11/2005 - 2/2007)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 130 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang