Tổng số lượng truy cập
321369
Số người online
24
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nhân rộng mô hình nông nghiệp tổng hợp quy mô hộ trên địa bàn huyện Đất Đỏ.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phòng Nông nghiệp huyện Đất Đỏ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Tạ Văn Bửu
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 212.850.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 36 tháng (12/2005 - 12/2008)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 361 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang