Tổng số lượng truy cập
147690
Số người online
13
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phòng ngừa & ứng cứu sự cố tràn dầu khu vực tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu và Côn Đảo
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì TT Nghiên cứu - Phát triển an toàn và môi trường dầu khí
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Đức Huỳnh
Tham gia chính - Đào Duy Mạnh
- Phạm Thị Dung
- Lê Thị Ngọc Mai
- Nguyễn Trung Thuận
- Võ Ngọc Trình
- Vũ Công Thắng
- Hoàng Nguyên
- Phan Viết Khôi
- Lê Xuân Chiến
- Cao Xuân Tiều
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 407.500.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Báo cáo được thực hiện đúng mục tiêu và nội dung theo yêu cầu của hợp đồng. Kết quả nghiên cứu thể hiện qua báo cáo tổng hợp là khá đồ sộ, phong phú, đề cập đến nhiều vấn đề liên quan; sử dụng nhiều số liệu để dẫn chứng... như việc phân tích đánh giá rủi ro sự c tràn dầu, có sử dụng mô hình lan truyền dầu để dự báo nguy cơ ô nhiễm môi trường và nêu lên tác hại kinh tế xã hội của sự cố tràn dầu.

Kế hoạch phòng ngừa và ứng cứu sự c tràn dầu được xây dựng khá chi tiết, có tính khả thi:

-     Đề tài đã quan tâm và đề xuất kế hoạch phòng ngừa sự c tràn dầu là việc rất quan trọng và cần thiết để giảm thiểu sự cố.

-     Xây dựng quy trình ứng cứu sự ctràn dầu trong đó có: quy trình thông báo và thông tin liên lạc, quy trình ứng cứu và sau ứng cứu (đặc biệt chú trọng công tác tổ chức nhâr sự, trang thiết bị và các phương tiện kĩ thuật, đào tạo hun luyện phục vụ cho công tác ứng cứu và giải quyết hậu quả sau sự cố). Đề tài có đề xuất kế hoạch ứng cứu tràn dầu với Côn Đảo, xây dựng sơ đồ tổ chức chỉ đạo có các ban ngành liên quan tham gia.

Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 9/2002 đến 9/2003
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 146 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang