Tổng số lượng truy cập
321316
Số người online
25
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát huy tiềm năng và nâng cao hiệu qủa sản xuất nông nghiệp vùng bán sơn địa xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Tham gia chính
 • KS. Mai Văn Trị
 • KS. Nguyễn An Đệ
 • KS. Vũ Mạnh Hà
 • KS. Hồ Thành Nam
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 846.258.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
 • 1. Hiện trạng kỹ thuật canh tác ở Suối Rao:
 • Tổng số hộ đã được điề tra trên địa bàn xã Suối Rao là 144 hộ. Trong đó 50 hộ trồng điều, 32 hộ trồng mít và 38 hộ trồng cỏ thức ăn cho gia súc. Một số ghi nhận như sau:
 • - Hiện trạng canh tác cây điều: Điều được trồng chủ yếu trên đất kém màu mỡ, đa số vườn trồng từ hạt, kỹ thuật canh tác chưa được chú trọng dần đến năng suất còn thấp.
 • - Hiện trạng canh tác cây mãng cầu ta: Mãng cầu ta là cây trồng nhiu tim năng và giá trị kinh tế cao nhưng quy mô nhỏ lẻ chưa được đầu tư thâm canh đặc biệt là biện pháp rải vụ và các biện pháp hỗ trợ tiết kiệm nước tưới nên năng sut, chất lượng và hiệu quả kinh tế chưa cao.
 • - Hiện trạng canh tác cây mít nghệ: Chưa có vườn mít thâm canh, phần lớn là vườn tạp hoặc trồng rải rác. Đa số trồng từ hạt nên năng suất và chất lượng không đồng đu. Chưa được nhà vườn chú trong đầu tư thâm canh và áp dụng các biện pháp h trợ tiết kiệm nước tưới nên năng suất và hiệu quả trồng mít ở Suối Rao còn thấp.
 • - Hiện trạng trồng cỏ thức ăn gia súc: Gần đây các đồng cỏ tự nhiên thu hẹp nên đã xut hiện nhiều vườn cỏ do dân tự trồng để làm thức ăn cho bò. Tuy nhiên quy mô vườn nhỏ và rải rác. Loại hình vườn tạp chiếm đa số và ít được chăm sóc nên hiệu quả và năng sut cỏ còn thp. Chưa có vườn cỏ duy trì được trong mùa khô nên thời điểm này thức cho gia súc bị thiếu trầm trọng.
 • 2. Thực hiện các mô hình
 • 2.1.   Mô hình trng mới thâm canh cây điu:
 • Tng cộng có 3ha mô hình trồng mới thâm canh cây điu được thực hiện ở địa bàn xã Suôi Rao. Cây trong các mô hình sinh trưởng tt vượt trội so với sản xuất đại trà và đã bắt đầu cho trái sau trồng 30 tháng. Mô hình trng thâm canh và sử dụng ging cao sản mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn (NPV tăng 27,8%, ít rủi ro và rút ngắn được thời gian hoàn vốn) so với sản xuất đại trà. Kỹ thuật trồng xen và tủ gốc trong mô hình giúp tiết kiệm nước tưới đáng kể so với đối chứng.
 • 2.2.   Mô hình cải tạo thăm canh vườn điểu sẵn :
 • Tổng cộng có 2ha mô hình cải tạo vườn điu giai đoạn kinh doanh được thực ở địa bàn xã Suối Rao. Kỹ thuật tác động trong lô mô hình giúp cây sinh trưởng và phát trin tốt. Năng suất tăng khoảng 24%; tỷ suất lợi nhuận tăng 59%. Kỹ thuật của mô hình có thể nhân rộng ở nơi có điu kiện tương tự.
 • 2.3.   Mô hình trồng mới thâm canh cây mãng cầu ta:
 • Tổng cộng cỏ 2 ha mô hình trồng mới thâm canh cây mãng cầu ta được thực hiện ở địa bàn xã Suối Rao. Cây trong mô hình sinh trưng và phát triển vượt trội so với sản xuất đại trà. Sau trồng 24 tháng cây đà cho trái vụ đu. Mô hình mang lại hiệu quá kinh tế rất cao và phát triên phù hợp ở xã Suối Rao. Hệ thống tưới phun dưới tán trong mô hình giúp tiết kiệm lượng nưới tưới so với kiểu tưới truvền thống.
 • 2.4.   Mô hình trồng mới thâm canh cây mít nghệ:
 • Tổng cộng có 4ha mô hình trông mới thâm canh câv mít nghệ được thực hiện ớ địa bàn xã Suôi Rao. Cây trong mô hình sinh trưởng và phát triển tốt vượt trội so với sản xuất đại trà. Sau 24 tháng trng một số cây trong mô hình đã cho trái vụ đầu. Hiệu quả kinh tế của mô hình thâm canh cao hơn so với sản xuất đại trà (NPV tăng 74%, bền vng và rút ngắn thời gian hòan vốn). Mô hình phát triển phù hợp xã Suối Rao.
 • 2.5.    hình trng và thâm canh cỏ thức ăn cho bò:
 • Tng cộng đã thực hiện 1ha mô hình thâm canh cỏ thức ăn cho bò được thực hiện ở địa bàn xã Suối Rao. Cỏ trong mô hình sinh trưởng tốt. Duy trì khả năng thu họach ở mọi thời điểm trong năm. Năng suất tăng 57,1%, NPV tăng 53,2% so với vườn trồng đại trà và hoàn vốn ngay trong năm đầu. Tưới bng hệ thống tưới phun dưới tán trong mô hình giúp giảm lượng nước tưới đáng kso với kiểu tưới tràn truyền thống.
 • 3. Tập hun
 • Đã thực hiện 8 lớp tập huấn với 4 chuyên đề (kỹ thuật canh tác cây điều: 2 lớp với 68 người tham dự; kỹ thuật canh tác cây mãng cầu ta: 2 lớp với 60 người tham dự; kỹ thuật canh tác cây mít: 2 lớp với 55 người tham dự; kỹ thuật trng và thâm canh cỏ thức ăn cho bò: 2 lớp với 57 người tham dự). Các lớp tập huấn giải quvết tốt nhu cầu thông tin kỹ thuật canh tác đối với các loại cây trồng trên cho nông dân Suối Rao và ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất.
 • 4.   Đào tạo kỹ thuật viên
 • Đã đào tạo 5 kỹ thuật viên do xã giới thiệu. Sau khoá học. các học viên thành thạo về kỹ thuật nhân giống và các khâu quản lý vườn đối với cây ăn quả. cây điu và cỏ thức ăn gia súc ờ Suối Rao. Các học viên đã được cấp giấy chứng nhận về các nội dung đào tạo trên.
 • 5.   Hội thảo đầu bờ v các mô hình
 • Đã tổ chức 4 đợt hội thảo đu bờ với 134 lượt người tham dự đánh giá và tho luận về kỹ thuật chuyển giao tại các mô hình thực hiện của dự án. Đa số đánh giá tốt các kỹ thuật chuyển giao.

Thời gian thực hiện 36 tháng (9/2005 - 9/2008)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 342 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang