Tổng số lượng truy cập
321322
Số người online
16
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ XD mô hình chăn nuôi dê sinh sản và dê thịt lai bách thảo tại xã xã Long Sơn -TP.Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phòng Kinh tế TP.Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Hùng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 350 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang